Slevy a cenová pravidla

Slevy a cenová pravidla

Magento 2 nabízí v základní instalaci mnoho nástrojů, kterými můžete motivovat ke koupi.
V tomto článku Vám přiblížíme způsoby, jak vždy nabídnout zákazníkům tu správnou cenu.

Pokud v textu použijeme termín 'SKU', míníme tím unikátní 'Kód' produktu (nikoliv ID).

Katalogová pravidla

S pomocí Katalogových pravidel (angl. Catalog Price Rules) můžete nabídnout nakupujícím slevu, která je založená na sadě určených podmínek.

Například můžete definovat cenové pravidlo s podmínkami, které když jsou splněny, tak se produkt automaticky zobrazí se speciální nebo akční cenou.

Vlastnosti pravidla mohou obsahovat zákaznické skupiny, kategorie produktů, určení slevy číslem nebo procentem, barvu, velikost, nebo jakýkoliv jiný atribut produktu, který máte v obchodě nastaven.

Pro pravidlo můžete nastavit počáteční a konečné datum, takže se zobrazování akčních cen samo spustí a samo zastaví.

Katalogová pravidla jsou vyhodnocena, ještě než je zboží vloženo do košíku.
(Proto se v této části nesetkáme s kupónovými kódy)

Vytvoření katalogového cenového pravidla

Odkaz na dokumentaci: Creating a Catalog Price Rule

Nové pravidlo přidáte v administraci.

jazyk rozhraní cesta k nastavení
EN MARKETING > Promotions > Catalog Price Rule
CS MARKETING > Pravidla > Cenová pravidla katalogu

Po nadefinování podmínek nadefinujete akce.
Potom pravidlo uložíte a otestujete.

Cenové pravidlo s více SKU

Odkaz na dokumentaci: Price Rule with Multiple SKUs

Jedno katalogové pravidlo může být aplikováno na více SKU, takže je možné vytvářet různé propagační akce vázané na produkt, značku nebo kategorii.

Chcete nastavit podmínky tak, aby odpovídaly vybraným SKU.
Při vytváření pravidla můžete snadno procházet a vybírat SKU.

Košíková cenová pravidla

Košíková cenová pravidla (angl. Cart Price Rules) aplikují slevu na položky v košíku na základě sady podmínek.

Sleva může vzniknout automaticky (jakmile jsou splněny podmínky) nebo poté, co zákazník vloží platný kupónový kód.

Sleva se objeví v košíku pod mezisoučtem.

Košíkové pravidlo může být používáno jak je potřeba - pro sezónu nebo pro akci - tím, že změníte status a nastavíte časový rozsah (datum od - do).

Vytvoření košíkového pravidla

Odkaz na dokumentaci: Create a Cart Price Rule

Nové pravidlo přidáte v administraci.

jazyk rozhraní cesta k nastavení
EN MARKETING > Promotions > Cart Price Rule
CS MARKETING > Pravidla > Cenová pravidla košíku

Nastavíte jméno, popis, scope (rozsah) a prioritu.

Pak popíšete podmínky (pomocí logických výrazů),
definujete akce a texty (popis, který se objeví za slovem Sleva).
Potom pravidlo uložíte a otestujete.

Kupónové (slevové) kódy

Odkaz na dokumentaci: Coupon Codes

Kupónové kódy se používají spolu s košíkovými pravidly, za splnění určitých podmínek.

Například:
Kupónový kód může být vytvořen pro konkrétní zákaznickou skupinu nebo pro kohokoliv, kdo nakoupí více než určité množství.

Zákazník, který má kupónový kód, jej může zadat v košíku.

Kupónové kódy můžete posílat e-mailem, přikládat k newsletterům, tiskovinám a další reklamě. Seznam kódů lze exportovat. Můžete také vytvořit in-store kupóny - zákazníci s chytrými telefony je můžou naskenovat, QR kód může vést na stránku s dalšími informacemi o akci.

Vytváření kupónových kódů:

Kupónové kódy lze vkládat manuálně, nebo automaticky.

Odkaz na automatické generování kupónových kódů v Magento oficiální dokumentaci: Generate a batch of coupons

Akce doprava zdarma

Odkaz na dokumentaci: Free Shipping Promotion

Doprava zdarma může být nabízena v rámci propagační akce (jak s kupónem, tak bez kupónu).

Některé dopravní metody nabízejí možnost dopravy zdarma podle minimální objednávky.
Toto chování můžete rozšířit - pomocí košíkových pravidel vytvoříte komplexní podmínky, založené na více produktových atributech, obsahu košíku a zákaznických skupinách.

Nejprve v konfiguraci povolíte dopravu zdarma, pak vytvoříte košíkové pravidlo a v něm zvolíte možnost dopravy zdarma.

Buy X Get Y Free

Odkaz na dokumentaci: Buy X Get Y Free

Návod, jak pomocí košíkového pravidla vytvořit akci, kdy při koupi určitého množství stejného produktu (nebo varianty stejného produkty) při přidání dalšího množství do košíku je toto zdarma.

Příklad:

Buy 2 Get 1 Free

Pro pochopení a nastavení je dobré použít proměnné.
V tomto případě: X=2 a Y=1

Česky by se to dalo popsat asi takto:

Kupuješ dva. Dej do košíku ještě jeden, ten třetí je zdarma.
nebo
Kupte 3 za cenu 2.
nebo
Z každých 3 koupených máš 1 zdarma

Sleva s minimálním nákupem

Odkaz na dokumentaci: Discount with Minimum Purchase

Košíkové pravidlo může být použito k nabídnutí procentní slevy, pokud zákazník nakoupí za víc než za určenou minimální částku.

Pokročilá cenotvorba

Z pokročilé cenotvorby vám představíme Slevu pro skupinu zákazníků, Speciální cenu a Množstevní slevu.

Sleva pro skupinu zákazníků

Odkaz na dokumentaci: Group Price

Zlevněná cena jakéhokoliv produktu může být nabízena členům konkrétní zákaznické skupiny, (pokud nakupují přihlášeni pod svým účtem).

Zlevněná cena se objeví na stránce produktu (obvyklá cena se objeví poblíž ve formě poznámky).

Zlevněná cena se objeví v košíku (po přidání produktu do košíku).

Skupinové ceny se nastavují podobně jako množstevní slevy (ale s množstvím 1)

Speciální cena

Odkaz na dokumentaci: Special Price

Speciální cena může být nabízena po určené období.

Během doby platnosti se speciální cena objevuje místo obvyklé ceny
(obvyklá cena se objeví poblíž ve formě poznámky).

Množstevní sleva

Odkaz na dokumentaci: Tier Price

Množstevní slevy vám umožní nabízet slevy na výpisu produktů nebo na stránce detailu produktu.

Sleva může být aplikována na specifický 'store view' (pohled obchodu), nebo na zákaznickou skupinu, nebo na sdílený katalog.

Pokud máte mnoho produktů, je možné rozsahy slev importovat.

Slevy mají prioritu od největšího množství po nejmenší množství.

Například pokud máte různé slevy pro 5ks a pro 10ks:
Zákazník vloží do košíku 5,6,7,8 nebo 9 kusů, dostane cenu pro slevy určené množstvím 5ks.
Jakmile vloží do košíku ještě jeden kus, sleva určená pro množství 10 má vyšší prioritu, a tudíž se použije.