Hromadná změna ceny

Jak změnit cenu více produktů najednou?

Upozornění: hromadné změny produktů nemají "krok zpět".
Veškerá nastavení hromadných akcí vždy provádějte pečlivě a obezřetně.

Příklad - popis výchozí situace:

Chceme změnit cenu jednoho produktu (konfigurovatelného) a jeho variant.

Produkt, který chceme změnit, má kód SKU jacket-running-ingrid, má 16 variant, které se liší barvou, ale mají stejnou cenu.
Cenu budeme měnit pouze pro varianty.

Další faktor, který musíme brát v potaz, je skutečnost, že používáme multistore.
To znamená, že stejný produkt je nabízen na více obchodech, obvykle pod jiným (lokalizovaným) názvem a s jinou cenou.

(Na konci tohoto návodu je zmínka o pomůcce, která vám umožní lépe se orientovat v nastavení produktu pro více obchodů.)

Úkol

Změnit cenu pro varianty produktu jacket-running-ingrid pro obchod B2B_CZ . Nyní mají varianty v obchodech B2C_CZ a B2B_CZ stejnou cenu: '1800'.
Pro B2B_CZ chceme nastavit cenu o něco nižší, třeba '1600'.

Postup: Nastavujeme cenu vybraných produktů pro konkrétní obchod

1 Přihlásíme se do backendu.
2 Zobrazíme si produktový grid:
KATALOG > Produkty
katalog-1.png
3 Omezíme zobrazení pouze na požadované produkty, se kterými chceme provést akci.
Nejlépe toho docílíme použitím filtrů: Nastavíme jeden nebo více různých parametrů, které omezí výpis produktů, např. Kód (SKU), Jméno a další...
katalog-2.png
Příklad: hledáme produkty s kódem jacket-running-ingrid:
Můžeme využít toho, že SKU variant tohoto produktu začíná stejně, jako SKU hlavního konfiguraovatelného produktu.
Vyplníme kód do pole 'Kód' a klikneme na Použít filtry (Apply filters)
katalog-3.png
4 Zpřesníme výběr produktů tak, že požadované produkty zaškrtneme (checkbox na začátku každého řádku).
Chceme-li zaškrtnout všechny, můžeme použít zkratku z rozbalovací nabídky (v záhlaví úplně vlevo)
katalog-4.png
5 V našem případě výběr ještě upřesníme tak, že zrušíme zaškrtnutí konfigurovatelného produktu. katalog-5.png
6 Nyní provedeme akci:
z rozbalovací nabídky Akce vybereme Změnit atributy
katalog-6.png
7 Na obrazovce Změnit atributy nejprve změníme scope, ve kterém chceme nastavovat změny. V našem případě vybereme 'B2B_CZ' katalog-7.png
8 Potvrdíme změnu scope (rozsahu) katalog-8.png
9 Na obrazovce Změnit atributy, v panelu Atributy, zaškrtneme 'Změnit' u pole Cena a vyplníme novou cenu. katalog-9.png
Poznámka: Podobně jako jsme změnili cenu, můžeme změnit pro vybrané produkty v rámci zvoleného scope i další atributy. Ale pozor: přepnutím scope přijdeme o neuložené změny!
10 Potvrdíme kliknutím na 'Uložit' katalog-10.png
11 Počkáme 5 minut Změnu neuvidíme hned. Zpracování hromadných akcí probíhá každých pět minut. Budeme tedy čekat nejdéle pět minut, než se nová cena objeví.

ScopeHint

Mám-li nainstalovaný modul AvS ScopeHint, můžeme jej použít k zobrazení hodnot v ostatních scope, než v tom, ve kterém právě pracujeme.

Nejste-li si jisti zda je doplněk AvS_ScopeHint nainstalován, kontaktujte Vašeho systémového administrátora.

Příklad:
Jsme ve scope 'Všechna zobrazení obchodu' a v backendu editujeme produkt jacket-running-ingrid-orange scopehint-1.png
Vidíme, že výchozí cena je 1800. Ale jaká je cena v jednotlivých obchodech?
Stačí, když umístíme kurzor myši na ikonu otazníku u cenového pole: scopehint-2.png
V tooltipu ('bublina') vidíme ceny obchodů, kde se cena liší od ceny platné pro aktuální scope. scopehint-3.png
(Protože jsme v scope 'Výchozí...' , máme celkem 6 obchodů a v bublině nevidíme obchody B2C_CZ, B2B_CZ, znamená to, že obchody B2C_CZ, B2B_CZ nyní používají výchozí cenu)