Oprava upravených emailových šablon

Modul Oprava upravených emailových šablon pro Magento 2 od Getready opravuje funkcionalitu vytváření vlastních e-mailových šablony z výchozích šablon v Magento verzích 2.3.4 a 2.3.4-p2. V těchto verzích došlo z bezpečnostních důvodů ke změně způsobu práce s proměnnými použitými v e-mailových šablonách. Výchozí šablony fungují, pokud ale vytvoříte v backendu vlastní šablonu, budou v ní chybět některé sekce, jako třeba produkty a oslovení. Tento modul tuto situaci řeší: při každém setup-upgrade dojde k nastavení všech custom šablon - vlastnost is_legacy je nastavena na '1' a custom šablony fungují.

Seznam funkcí

  • opravuje chybu, která bránila využívat vlastní e-mailové šablony vytvořené z výchozích e-mailových šablon
  • při každém setup upgrade nastaví všechny custom šablony a newsletery na is_legacy = 1