Český Open Sans

Modul Český Open Sans pro Magento 2 od GetReady opravuje české znaky v tématu Luma.
Obsahuje font Open Sans s českými znaky.

Seznam funkcí

  • nahrazuje Magento instanci fontů Open Sans
  • obsahuje české znaky